Categorie: Goed doel

Vote!

Vote, poster by Roosje Klap | Enigheid

Vote, posters by Roosje Klap | Enigheid

The perfect day for a new post (after a way too long absence), Dutch election day! What a great way to celebrate our right to vote and maybe get the last doubter to a polling place, these gorgeous posters by Roosje Klap, via Sigrid Calon. Today is your chance.

Strike a pose. Vote.

Vote, poster by Roosje Klap | Enigheid

De perfecte dag voor een nieuwe blogpost (na mijn veel te lange afwezigheid hier), Verkiezingsdag! Wat een fantastische manier om ons stemrecht te vieren en om misschien nog een twijfelaar naar een stemlokaal te krijgen, deze prachtige posters van Roosje Klap, via Sigrid Calon. Vandaag is je kans.

Strike a pose. Vote.

Vote, posters by Roosje Klap | Enigheid

Vote, poster by Roosje Klap | Enigheid

Goed doel

Vorige week startte Nicolette van Werk aan de Winkel een geweldig initiatief: ze begon een online veiling met spullen van veel ondernemers uit Den Bosch. De opbrengst ging naar het glazen huis. Ik was de hoogste bieder bij twee concertkaartjes (mijn ouders zitten nu in het theater!) en bij een prachtige Black Pottery pot, aangeboden door woonwinkel Oxo. En Nicolette gaf me ook nog eens twee mooie kerstharten.

Last week, Nicolette, co-founder of Werk aan de Winkel started an amazing initiative: she set up an online auction with products given to her by entrepeneurs from Den Bosch. The benefits were for the Dutch fundraiser the glass house. I had the highest bid on two concert-tickets (my parents are in the theatre as I type!) and on a Black Pottery pot, offered to the auction by the Oxo-store. And Nicolette gave me two nice Christmas-hearts on top of that.