Lomo-saturday


Deze week zag je op enigheid al heel wat analoge foto’s, afgelopen zaterdag genomen. Die maakte ik overigens lichter en knipte ik uit, om het zoveel mogelijk waarheidsgetrouw te laten zijn. Op lomo-saturday niets van dat: pure foto’s zonder digitale aanpassingen.
Boven kat Aart bovenop de verwarmingsketel, genomen met de Diana camera, met rode flits. Onder kat Schurk in ons tuintje, met de Olympus trip.

This week on enigheid a lot of analogue photography, taken last saturday. I made those somewhat lighter en cropped them, to make them more truthful. On lomo-saturday I don’t use photoshop: pure pictures without digital enhancements.
On top cat Aart, on top of the heating unit, taken with my Diana camera, with red flash. Underneath cat Schurk in our small garden, with the Olympus trip.

For more Lomo-saturday take a look at the blogs of initiator Anki, Casper, Mireille, Marrit, Nikki, Aukje, Judith, Marcia and Daan. And today Sacha also joins us: welcome!
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.