Blessed 2011

2011 was mooi en kleurrijk. Kleurrijk door de mooie spullen die ik om me heen verzamel, maar nog veel meer door geweldige mensen om me heen. Mensen die ik al jaren ken, maar ook mensen die ik dit jaar heb leren kennen. Dank jullie.

2011 was fun and colorful. Colorful because of the pretty stuff I collect around me, but even more because of the amazing people around me. People I have known for years, but also people I’ve met this year. Thank you all.

Afgelopen jaar heb ik veel gefotografeerd, zowel digitaal als analoog. Mooi om zoveel beelden te hebben om op terug te kijken.

Last year I’ve been photographing a lot, both digital and analogue. Nice to have so much images to look back on.

En het was weer een jaar waarin ons huis mooier en meer eigen is geworden. Het is hard werken en het gaat niet altijd snel, maar het gaat wel vooruit en dat maakt me gezegend.

Vanaf januari 2011 heb ik elke week mijn zegeningen in een post geteld. Met het tellen en bewaren van al het moois om mij heen ga ik door, maar niet meer op een vast moment in de week. Dit is dus mijn laatste zondagse ‘Blessed’. Kijk voor alle andere deelnemers op het blog van Anki.

And it was another year in which our house got more pretty and more ours. It is hard work and it doesn’t go in a fast pace, but it goes ahead and that makes me blessed.


From January 2011 I’ve counted my blessings in a blogpost every week. I’ll keep on counting and documenting all the nice things around me, but I won’t be doing that on a steady moment every week. So this is my last Sunday’s ‘Blessed’. For all the other bloggers count their blessings take a look on Anki’s blog.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.