Lomo-saturday

A cloudy day and improvement in the kitchen.

Wolken en vooruitgang in de keuken.

For more lomo’s take a look at Anki‘s blog.

Lomo-saturday

Spring is taking it’s time. I long for sun and long evenings outside.

De lente heeft geen haast. Ik kijk uit naar zon en lange zomeravonden.

For more lomo’s take a look at Anki‘s blog.

Lomo-saturday

While in Normandy last summer, we’ve visited a few World War II memorial sites. It was impressive to see the places we’ve heard so much about in history lessons and to see the resting-place of the men that lost their lives fighting for Europe’s freedom.

These pictures are taken at the Normandy American Cemetery and Memorial and at Pointe du Hoc, one of the D-day beaches.

Afgelopen zomer in Normandië, bezochten we een aantal Tweede Wereldoorlog-gedenkplaatsen. Het was indrukwekkend om de plaatsen te zien waar we veel over hebben gehoord tijdens geschiedenislessen en om de laatste rustplaats te zien van zovelen die stierven voor de vrijheid van Europa.

Deze foto’s zijn gemaakt op het ‘Normandy American Cemetery and Memorial’ en op Pointe du Hoc, een van de stranden van D-day.

For more Lomo-saturday take a look at the blog of initiator Anki.

Lomo+

A few weeks ago I took some shots at my grandpa’s garden. The white cat is the mom of Schurk and Aart, isn’t she the cutest?

Talking about analogue pictures: Marike interviewed me about lomography for the 101 Woonideeën-blog!

Een paar weken geleden fotografeerde ik wat in mijn opa’s tuin. De witte kat is de moeder van Schurk en Aart, wat een lieverd hè?

Over analoge fotografie gesproken: Marike interviewde me over lomografie voor het 101 Woonideeën-blog!

Lomo-saturday

Last summer T. and I went cycling and had a rest in a small forest. All of the sudden we saw little frogs everywhere. And I even managed to photograph one!

Afgelopen zomer rustten T. en ik uit in een klein bos, tijdens een fietstochtje. Ineens zagen we overal kleine kikkers. En het lukte me zelfs om er een te fotograferen!

For more Lomo-saturday take a look at the blog of initiator Anki.

Lomo-saturday

On a rainy day like today, I think back to our Normandy-holiday with a little nostalgia. Very close to our holiday home, was a castle. I love castles, especially the not so crowded ones, that are not totally renovated yet.

Op een regenachtige dag als vandaag, denk ik met een beetje heimwee terug aan onze vakantie in Normandië. Dichtbij ons vakantiehuisje was een kasteel. Ik hou van kastelen. Vooral als ze niet te drukbezocht zijn en niet al te opgepoetst.