Ho ho ho

I waited until Sinterklaas left Holland, to hang some Christmas ornaments on my wall. This poster I made at Pixum also. The text turned out more white than the pink I imagined. But a white Christmas kind of fits, right? And the fun thing is: I ordered two posters, so I could give one away.

Are you interested? For a chance to win the poster, just post a comment below. You can join until next tuesday: I will announce the winner on wednesday, my birthday. I am turning 30, yikes!

Ik wachtte tot Sinterklaas Nederland verliet, om wat kerstdecoraties op mijn muur te hangen. Deze poster maakte ik ook bij Pixum. De tekst werd witter dan het roze dat ik in mijn hoofd had. Maar een witte kerst is niet verkeerd, wel? En het leuke is: ik bestelde twee exemplaren, zodat ik er een weg kon geven.

Vind jij hem leuk? Om kans te maken op de poster plaats je hieronder een bericht. Je kan meedoen tot en met dinsdag: ik maak de winnaar bekend op mijn verjaardag, woensdag. Ik word 30, ieks!

Enige kaarten

A few weeks ago, Pixum approached me to try their products. I was very curious to test their postcards and posters and I’ve always wanted to see a few of my lomo+ designs on print. And here are the postcards! The colours are a bit different from what I thought, but I quite like them.

Do you want to receive one set of the postcards? I am giving three sets away. For a chance to win one of the sets, comment below. You can join until next sunday: I will announce the three winners on monday evening.

Een paar weken geleden benaderde Pixum me met de vraag of ik hun producten wilde proberen. Ik was erg benieuwd naar hun kaarten en posters en ik wilde mijn lomo+ ontwerpen graag eens op print zien. En hier zijn de kaarten! De kleuren zijn iets anders dan ik had verwacht, maar ik vind ze wel mooi geworden.

Wil je een set van deze drie kaarten winnen? Ik geef drie sets weg. Om kans te maken op een van de sets laat je een berichtje achter hieronder. Je kunt meedoen tot en met zondag: op maandagavond maak ik de winnaars bekend.

Sint

A few weeks ago Imke had a great idea: send a present to a creative person you don’t know in real life. I decided to join her project and made a small package. It was fun and exciting to go shopping for someone you’ve never met. I really hope the receiver likes my gifts…

The wrapping paper I used is by Nineteen Seventy Three and I bought it at Werk aan de Winkel.

Een paar weken geleden had Imke een leuk idee: stuur een kado naar een creatieveling die je niet in het echt kent. Ik besloot mee te doen met haar project en stelde een pakketje samen. Het was leuk en spannend om een verrassing te verzinnen voor iemand die je nog nooit hebt ontmoet. Ik hoop dat de ontvanger blij is met mijn kadootjes…

Het kadopapier dat ik gebruikte is van Nineteen Seventy Three en ik kocht het bij Werk aan de Winkel.