Lomo+

A few weeks ago I took some shots at my grandpa’s garden. The white cat is the mom of Schurk and Aart, isn’t she the cutest?

Talking about analogue pictures: Marike interviewed me about lomography for the 101 Woonideeën-blog!

Een paar weken geleden fotografeerde ik wat in mijn opa’s tuin. De witte kat is de moeder van Schurk en Aart, wat een lieverd hè?

Over analoge fotografie gesproken: Marike interviewde me over lomografie voor het 101 Woonideeën-blog!

Woensdag

Today is a quiet day. My T. stayed home from work feeling ill and I am getting ready for a trip to Berlin with my blog friends Anki, Christian, Marlous, Philomeen and Wendel tomorrow. I am so excited!

I love the photography book New Dutch Photography Talent by Gup magazine (this picture is by Maria Dabrowski) and Schurk really loves her cardboard house.

Vandaag is een rustige dag. Mijn T. is ziek thuis van zijn werk en ik maak me klaar voor een trip naar Berlijn met blogvrienden Anki, Christian, Marlous, Philomeen and Wendel tomorrow. Ik heb er zin in!

Ik hou van het fotografieboek New Dutch Photography Talent van Gup magazine (deze foto is van Maria Dabrowski) en Schurk houdt enorm van haar kartonnen huis.

Winter time

Last weekend we’ve started winter time. I don’t like the fact that it is too dark to take photographs, but the early darkness does feel cosy. And I love the autumn sun in the afternoon.

Het is weer wintertijd. Ik vind het vreselijk dat het te donker is om te fotograferen, maar de vroege donkerte heeft ook wel iets knus en gezelligs. En ik hou van de felle herfstzon in de middag.

KattenpandjeKek Amsterdam
gave me the perfect gift at the Woonbeurs: a truly awesome cat-house made of cardboard. Schurk loves sitting in it, peeking through the windows and scratching her chin on the sides. (And I have to admit, she also quite likes the treats I have in my hands…)Kek Amsterdam
gaf me het perfecte cadeautje op de Woonbeurs: een geweldig kattenhuisje, gemaakt van karton. Schurk vindt het geweldig om erin te zitten, om door de raampjes te gluren en om haar kin te krabben aan de randjes. (En ik moet toegeven, ze houdt ook van de snoepjes die ik in mijn hand heb…)

Weekend

Yesterday my love T. celebrated his birthday. We had a small party, with some amazing chocolate cake.

Gisteren verjaarde T. mijn lief. We hielden een klein feestje, met geweldige chocolade-taart.

And I received an invitation for the launch of magazine Oh Marie!, I am looking forward to the festive lunch and the magazine itself. The magazine is a collaboration between Marlous and Casper, so it must turn out great. The amazing scalloped vase is by Bart van Didden and I bought it at Store Without a Home a few weeks ago.

En ik kreeg een uitnodiging voor de launch van tijdschrift Oh Marie!, ik kijk enorm uit naar de feestelijke lunch en naar het magazine zelf. Het magazine is een samenwerking tussen Marlous en Casper, dus het moet wel prachtig worden. Het gave vaasje is van Bart van Didden en ik kocht het een paar weken geleden bij Store Without a Home.

Weekend

Dit weekend hielp ik mijn schoonbroer en kreeg ik lekker eten en heerlijke taart in ruil.

This weekend I helped my brother-in-law and I got a nice dinner and amazing cake in return.