Verbloemen

Deze week ben ik alleen en ik verbloem de saaiheid (al moet ik toegeven dat ik ook wel van de rust geniet).
Het mintgroene tafeltje is de DLM van Hay, de groene vaas is van Klaas Kuiken (beiden via Oxo) en de bloempot en de gele schaal zijn kringloopvondsten.

I am alone this week and I disguise the boredom with flowers (although I have to admit I also enjoy the peace and quiet).
The blue table is the DLM by Hay, the green vase is by Klaas Kuiken (both bought at Oxo)
and the flowerpot and yellow bowl are thrift finds.

Magnolia II

230314 Magnolia 1

230314 magnolia 2

The last couple of weeks were so busy that I didn’t even have the chance to show you the magnolia in bloom. They truly are nature’s work of art, right? I love the flowers and the way the sun shines through the vases.

I’ve had some deadlines at work and the time home I spent sanding the walls, replastering and sanding again. We are quite the perfectionists, so this renovating stuff takes some time. But every weekend spent DIY-ing is a weekend closer to the finish line.

230314 magnolia 3

230314 magnolia 4

De afgelopen weken had ik het zo druk, dat ik jullie de bloeiende magnolia nog niet heb kunnen laten zien. Wat een kunstwerkjes zijn het toch, die bloemen. Ik hou zo van die bloemen en van de zon die door de vazen schijnt.

Ik had een aantal deadlines op mijn werk en de tijd thuis bracht ik door met het schuren van de wanden, opnieuw pleisteren en weer schuren. We zijn behoorlijke perfectionisten dus dat verbouwen kost wat tijd. Maar elk weekend klussen is weer een weekend dichterbij het einde.

230314 magnolia 5

230314 magnolia 6