Precious

060414 sentiments 1

060414 sentiments 2

A few weeks ago, I received two precious gifts: my mom gave me a ring that belonged to my grandma and my dad also gave me a ring. He gave my sister and me the wedding rings that belonged to my grandma, granddad and his own (I’d rather give it now, then when I’m gone, he said). We went to goldsmith Tom Nouwens and we each designed our own ring. I am thrilled.

The candle holder is by DeKoop and named Isolde. I bought it at Le Diorama and stuck it to a vintage saucer.

060414 sentiments 3

060414 sentiments 4

Een paar weken geleden kreeg ik twee bijzondere cadeaus: mijn moeder gaf me een ring die van mijn oma is geweest en mijn vader gaf me ook een ring. Hij gaf mijn zusje en mij de trouwringen van mijn oma, opa en van zichzelf (liever nu dan dat ik er niet meer ben, zei hij). We gingen naar goudsmit Tom Nouwens en ontwierpen ieder een eigen ring. Ik ben er enorm blij mee.

De kandelaar is van DeKoop en heet Isolde. Ik kocht hem Le Diorama en plakte hem op een vintage schoteltje.

060414 sentiments 5

060414 sentiments 6

Magnolia

020314 magnolia 1

020314 magnolia 4

My dad heard me tell that I love magnolia’s so he went to my late grandpa’s garden and cut off a few branches of the magnolia trees. I’ve put them in warm water (and try to keep my cats out of their way). I think it is quite exciting to watch them grow in my home. The Klaas Kuiken-vases are perfect for them.

020314 magnolia 2

020314 magnolia 7

Mijn vader hoorde me zeggen dat ik magnolia’s zo mooi vind. Toen hij toevallig in de buurt was van het huis van mijn opa, knipte hij een aantal takken van de magnolia-bomen. Ik heb ze in warm water gezet (en probeer de katten uit de buurt te houden). Gaaf om ze in mijn huis te zien groeien en bloeien. Ze staan zo mooi in mijn Klaas Kuiken vazen.

020314 magnolia 8

020314 magnolia 5

Lomo-saturday

250114 lomosaturday 1

25012014 lomosaturday 3

I still had some pictures from grandpa’s garden that I didn’t show you yet. I love looking at these pictures: they capture so much sweet memories. Gladly, the dog found a great new home. He doens’t seem to miss his former home.

These pictures are taken with my Canonet QL-19 and a regular 200 iso filmrole. I did edit these pictures a bit, because some of them turned out a bit too dark.

250114 lomosaturday 2

Ik had nog wat foto’s van opa’s tuin die ik nog niet had laten zien. Ik vind het fijn om naar de foto’s te kijken: ze vatten zoveel mooie herinneringen. Gelukkig heeft de hond een heel goed nieuw huis gevonden. Hij lijkt zijn oude thuis niet echt te missen.

Deze foto’s zijn gemaakt met mijn Canonet QL-19 en een normaal 200 iso rolletje. Ik heb deze foto’s wel een beetje aangepast, want ze waren te donker uitgevallen.

25012014 lomosaturday 4

25012014 lomosaturday 5

Lomo-saturday

301113 lomosaturday 1

While visiting my grandpa in his last weeks, I strolled through his garden every time. Remembering the childhood adventures with my cousin, cuddling the cats and the talks with grandpa, sitting in the sun. Eating blackberries, raspberries, red berries, gooseberries, plums. I spent hours there collecting hazel nuts, walnuts and chestnuts. What a treasure.

These pictures are taken with my Canonet QL-19 and a regular 200 iso filmrole. I never edit my lomo-saturday pictures digitally.

301113 lomosaturday 2

301113 lomosaturday 3

Toen ik mijn opa bezocht in zijn laatste weken, liep ik ook altijd even zijn tuin in. Denkend aan de avonturen die mijn neef en ik er vroeger beleefden, knuffelen met de katten, de gesprekken met opa, zittend in de zon. Terwijl we bramen, frambozen, rode bessen, kruisbessen, pruimen aten. Ik heb er uren hazelnoten, walnoten en kastanjes verzameld. Zo waardevol.

Deze foto’s zijn gemaakt met mijn Canonet QL-19 en een normaal 200 iso filmrolletje. Ik voeg digitaal niets toe aan mijn lomo-saturday foto’s.

301113 lomosaturday 4

For more lomo’s take a look at Anki‘s blog.

Opa

061113 opa

Last night I lost my grandpa. We were so blessed to have him around all these years. His strength and humor were admirable. The last couple of weeks I was able to spend time with him and to say goodbye and I am thankfull for that. But still, I am so very sad to lose him. Goodbye Opa.

Vannacht verloor ik mijn opa. We zijn zo gezegend met het feit dat hij al die jaren nog bij ons was. Zijn kracht en humor waren bewonderenswaardig. De afgelopen weken kon ik veel bij hem zijn en heb ik afscheid kunnen nemen, daar ben ik dankbaar voor. Maar nu ben ik zo verdrietig dat hij er niet meer is. Dag Opa.

Lomo+

A few weeks ago I took some shots at my grandpa’s garden. The white cat is the mom of Schurk and Aart, isn’t she the cutest?

Talking about analogue pictures: Marike interviewed me about lomography for the 101 Woonideeën-blog!

Een paar weken geleden fotografeerde ik wat in mijn opa’s tuin. De witte kat is de moeder van Schurk en Aart, wat een lieverd hè?

Over analoge fotografie gesproken: Marike interviewde me over lomografie voor het 101 Woonideeën-blog!

Lomo-saturday

Bij deze wil ik jullie allemaal leuke kerstdagen wensen, met veel liefde en lol!
Vorig jaar waren we met kerst bij opa: in zijn boom hangen alleen maar vogels. Oma is met de verzameling begonnen en opa is ermee doorgegaan. En uiteraard in een boom uit eigen tuin. De foto is genomen met de Diana camera en de kleurenflits.

I want to wish you all a lot of fun and love for the coming Christmas days!
Last year we were at my grandfathers with Christmas: in his tree there are only bird ornaments. My grandmother started the collection and grandpa went through with it. And of course in a tree from his own garden. The picture is taken with the Diana camera and the colour flash.


or more Lomo-saturday take a look at the blogs of initiator Anki, Casper, Mireille, Marrit, Nikki, Marcia, Sacha and Nine.

>Count your Blessings

>Deze week kwam mijn moeder eten en scheen de zon zodat we buiten konden zitten. Zaterdag zwaaide ik mijn T. uit op vakantie, ging naar mijn opa, zag wat kringlopen van binnen en schoof vervolgens aan bij een heerlijke barbecue met mijn zusje bij mijn ouders. Vandaag ging ik met Wendel naar een rommelmarkt, kletsen we nog een hele tijd en ik eindigde op de bank, met mijn voet omhoog (ik ben gister in opa’s tuin vermoedelijk gestoken door een eng beest, mijn enkel werd twee keer zo dik!).  This week my mom stayed for dinner and the sun was shining so we were able to sit outside. Saturday I waved my T. goodbye on his holiday, went to grandpa, saw some thrift-stores from the inside and stayed for a lovely barbecue with my parents and sister. Today I went to a flea-market with Wendel, we chatted for quite a while afterwards and later today I ended up on the couch, with my foot upwards (I think some creepy beast bit me, my ankle has swollen twice it’s size!).


Anki started counting her blessings. AnneArnikaBelindaDeboraEstherFrederiekeFroukjeJudithLeontienMaartjeMaartjeMarie-Lu, MariëlleMaritMartineMaureenMireille and Tabitha joined in. Today we also welcome Aukje, EstherJolanda, Marlous and Suus.