Hexahedron

A few weeks ago I read that Weekday Carnival will stop with her shop RK Design. Such a shame, I love her work. I took the opportunity to buy a few things, amongst which pretty postcards and a gorgeous marble printed cutting board. The candle holder is a recent thrift find (my love for marble flared up!).

Een paar weken geleden las ik dat Weekday Carnival gaat stoppen met haar shop RK Design. Wat jammer, ik hou van haar werk. Ik greep de kans aan om een paar spullen te kopen, waaronder mooie kaarten en een prachtige snijplank met marmerprint. De kandelaar is een kringloopvondst (mijn liefde voor marmer is opgelaaid!).

Wednesday

It’s a calm and easy wednesday today. I love days like this.

(The poster seen above is by Anki, I don’t get tired of it. The white vase in the second picture is by Bart van Didden and the mint-coloured vase is a vintage vase I painted myself. The gift on the third picture is wrapped by Oxo. On saturday the 9th of march, designers Floris Hovers and Lotty Lindeman will be at their store to talk about their work. Seems fun and inspiring!)

Het is een rustige woensdag vandaag. Ik hou ervan.

(De poster hierboven is van Anki, hij blijft prachtig. De witte vaas op de tweede foto is van Bart van Didden en de groene vaas is vintage en schilderde ik zelf. Het cadeau op de derde foto is van Oxo. Op zaterdag 9 maart zijn designers Floris Hovers en Lotty Lindeman in de winkel om over hun werk te praten. Lijkt me leuk en inspirerend!)

Lomo-saturday

About two years ago I found this vintage camera at a flea market and I’ve developed the role of film that was still in it. So much fun to see snow fun in the eighties (?). Looking outside right now the world seems so much the same.

Ongeveer twee jaar geleden vond ik deze vintage camera op een rommelmarkt en ik liet het rolletje dat er nog in zat ontwikkelen. Zo grappig, die sneeuwpret in de jaren tachtig (?). Als ik nu naar buiten kijken ziet de wereld er bijna hetzelfde uit.

For more Lomo-saturday take a look at the blog of initiator Anki.

Thursday

I am still enjoying my Christmas ornaments. I’ve always been told you are allowed to keep them up until the 6th of January (the day of the three kings). And I won’t mess with our family traditions. 😉

The candleholders I found at a thrift store recently and the deer on the last picture is by Planet Fur.

Ik geniet nog steeds van mijn kerstversiering. Mij is altijd verteld dat de versiering tot 6 januari (Driekoningen) mag blijven hangen. En ik houd stug vast aan de kersttradities van mijn familie. 😉

De kandelaars vond ik pas geleden in de kringloop en het hertje op de onderste foto is van Planet Fur.

Christmas

I really like decorating my home for Christmas. My dad and I search for vintage Christmas ornaments at every flea market or thrift store we visit. I’ve inherited the decorating fever from him: I love the way he decorates my parental home and garden for Christmas. Every year he has new ideas.

The Iittala Napulla candleholders seen above are a gift by my parents for my birthday. They were on my wish list since the moment I saw them. What is on your wish list?

Ik houd ervan om mijn huis te versieren met kerst. Mijn vader en ik zoeken naar oude kerstspullen op elke rommelmarkt of kringloop die we bezoeken. Ik heb mijn versierkoorts van hem: hij creëert een geweldige kerstsfeer in mijn ouderlijk huis en tuin. Elk jaar heeft hij nieuwe ideeën.

De Iittala Napulla kandelaars op de bovenste foto zijn een verjaardagskado van mijn ouders. Ze stonden op mijn verlanglijst vanaf het moment dat ik ze zag. Wat staat er op jouw verlanglijstje?

Weekend

I stayed at home with a headache this weekend. Didn’t do much but reading (amongst other things this great comic book by Jason Lutes), browsing through blogs, watching some television and tried to relax. I’ve also put a vintage coffee cup upside down and made it into a candle stand. I’m not that good at being ill.

Dit weekend had ik hoofdpijn. Ik deed niet veel meer dan lezen (onder andere dit geweldige stripboek van Jason Lutes), bladerde door blogs, keek wat tv en probeerde te relaxen. Ook zette ik een koffiekopje op z’n kop en maakte ik er een kandelaar van. Ik ben niet zo goed in ziek zijn.

Bakeliet

Our trip to Antwerp started with seeing the perfect bed & breakfast on Kim Welling’s blog. When we read about the brilliantine in the bathroom and a record player in the room, we were sure we wanted to go to b&b Bakeliet. We booked the Charlie Feathers-room and had a blast playing records after exploring Antwerp.

Ons tripje naar Antwerpen begon met het zien van een geweldige bed & breakfast op het blog van Kim Welling. Toen we lazen over brillantine in de badkamer en een elpeespeler in de kamer, wisten we zeker dat we naar b&b Bakeliet moesten. We boekten de Charlie Feathers-kamer en vonden het énig, plaatjes draaien na een dag in Antwerpen.

Hart

At the Oh Marie!-launch the attending bloggers got an assignment. We received a piñata with a small thrifted item and were asked to take a picture of it in our home. I got this sweet little heart, placed a pink piece of paper behind it and put it up on my wall. It can’t stay here unfortunately. It will go on a journey, you can follow it’s adventures on the Oh Marie!-blog.

Do you want to welcome this little heart in your home, take a picture of it in your surroundings and place a picture on your blog, twitter, facebook or instagram? Please leave a comment and I’ll pick owner no. 2!

Op de Oh Marie!-launch kregen de aanwezige bloggers een opdracht. We kregen een piñata met een klein cadeautje uit de kringloop en we werden gevraagd een foto van het item te maken in ons eigen huis. Ik kreeg een schattig hartje te pakken, deed er een neonroze papiertje achter en hing het op mijn muur. Jammer genoeg mag hij hier niet blijven. Het hartje gaat op reis en je kunt zijn avonturen volgen op het Oh Marie!-blog.

Wil jij dit hartje in je huis verwelkomen, er een foto van maken in jouw interieur en deze plaatsen op je blog, twitter, facebook of instagram? Laat een berichtje achter en ik kies eigenaar no. 2!